Głównej zawartości

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wydrnej uzyskała grant w wysokości 9 000 zł na organizację międzynarodowych zawodów pożarniczych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Projekt jest realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. wraz z partnerami: Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Pozyskany grant zostanie przeznaczony na organizację Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbędą się w sobotę, 17 sierpnia 2019 r. w Temeszowie, w ramach Dni Gminy Dydnia i temeszowskiego Święta Pieroga.

Wydarzenie ma na celu przede wszystkim promocję aktywności fizycznej, kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży, integrację społeczną na szczeblu lokalnym i międzynarodowym, podtrzymywanie tradycji kulturowych OSP.

0
0
0
s2smodern