Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 sierpnia 2019r. tj. poniedziałek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez ustanowienie nowych udziałów.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2019-2028.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2019 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie „Projektu na budowę mostu”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dydnia do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego.
  10. Zamknięcie obrad.
0
0
0
s2sdefault