Głównej zawartości

osp

W środę, 29 października 2019 r. na stronie Internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego opublikowano wyniki naboru projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Spośród wszystkich złożonych wniosków wyłoniono 65, które otrzymają dofinansowanie. Na 9. Miejscu listy rankingowej znalazł się projekt Gminy Dydnia pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy Dydnia”. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 238 172,87 złotych. Pozyskane środki umożliwią zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Witryłowie oraz motopompy dla OSP w Dydni.
Środki przyznano w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typu projektów nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

0
0
0
s2sdefault