Głównej zawartości

 pomnik

W Niebocku na pamiątkowym kamieniu przed Domem Ludowym została zamieszczona tablica upamiętniająca żołnierzy z naszej gminy, którzy brali udział w walkach o wolną, niepodległą Polskę. Do zamieszczenia tablicy przychylnie odniosło się Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

To co pozwoliło nam po 123 latach niewoli odzyskać niepodległość to poczucie tożsamości, wspólnoty, poczucie bycia Polakiem. Miejsca pamięci, pomniki, pamiątkowe tablice, mają służyć temu by to poczucie było w nas podtrzymywane, żebyśmy czuli jedność z tymi którzy byli tutaj przed nami, którzy mówili tym samym językiem co my, kultywowali te same tradycje, podtrzymywali tę samą kulturę.
Młode pokolenia Polaków, wychowane w czasach pokoju, mogą popaść w fałszywe przekonanie, że wolność i niepodległość są czymś odgórnie zagwarantowanym. Podczas gdy cena jaką za tę wolność zapłaciliśmy jest niepoliczalnie wysoka. Miliony żyć ludzkich, rozbitych rodzin, zburzonego spokoju, poświęconej młodości.
Wielu spośród mieszkańców naszej gminy zostało powołanych do armii w czasie I wojny światowej, a  później także w czasie wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Wielu z nich nigdy już nie wróciło do domu, zostali gdzieś daleko, ich ciała pochowane na polu bitwy w zbiorowej mogile, bez nagrobka, bez tablicy z imieniem. Byli to głównie bardzo młodzi mężczyźni i chłopcy, wielu z nich nie miało nawet osiemnastu lat. Z miłości do ojczyzny, wierząc w przyszłość i zwycięstwo, opuścili swoje rodziny i domy. Poświęcili to co mieli najcenniejszego- swoją młodość, zdrowie, życie. Nie możemy pozwolić na to, żeby ich ofiara zostało zapomniana.
Kilka dni temu obchodziliśmy święto zmarłych, odwiedzaliśmy groby naszych bliskich, rodzin, przyjaciół, znajomych. Modliliśmy się za nich, wspominaliśmy ich, składaliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Podtrzymywanie pamięci o zmarłych jest ważną częścią naszej kultury. Tablica upamiętniająca poległych w walce żołnierzy z naszej gminy będzie jednocześnie ich symboliczną mogiłą, tutaj, w domu, na ojczystej ziemi. Bo to, że żyjemy dzisiaj w wolnym kraju jest ich zasługą i jesteśmy im winni wdzięczność, szacunek i pamięć.

List Wojewody

0
0
0
s2sdefault