Głównej zawartości

11 listopad

Trudno oddać w słowach wartość ofiary poniesionej przez tych, którzy wywalczyli nam wolność. Trzeba ogromnej odwagi, heroizmu, siły charakteru, poczucia patriotyzmu by być gotowym poświęcić własne życie dla dobra ojczyzny. W dniu Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada 2019 roku w Niebocku uroczyście świętowaliśmy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uhonorowaliśmy bohaterów, szczególnie tych pochodzących z naszej gminy, którzy poświęcili swoją młodość, zdrowie i życie walcząc o wolną ojczyznę.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem wszystkich uczestników spod Domu Ludowego w Niebocku do Kościoła Parafialnego pw. Świętego Jana Kantego. Tam odbyła się okolicznościowa msza święta odprawiona przez proboszcza parafii ks. prał. Andrzeja Szkołę, wicedziekana ks. Andrzeja Pilcha oraz ks. prof. Stanisława Nabywańca. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Zygmunta Podulki, natomiast oprawę wokalną zespół Mansarda. Po mszy uczniowie Zespołu Szkół w Niebocku wykonali część artystyczną przygotowaną pod okiem swoich nauczycieli. Przedstawienie było kompozycją pieśni, muzyki, poezji i historii. Następnie Orkiestra Dęta Gminy Dydnia zagrała polskie melodie patriotyczne.
Po części artystycznej uformowano uroczysty pochód, który przemaszerował z kościoła pod pomnik przy Domu Ludowym w Niebocku. Tam odbyła się druga część uroczystości. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku podnieśli na maszt flagę państwową, Orkiestra Dęta  odegrała hymn.  Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń powitała wszystkich obecnych na uroczystości i wygłosiła okolicznościową mowę. Ks. wicedziekan Andrzej Pilch poświęcił tablicę pamiątkową zamieszczoną na pomniku przed Domem Ludowym, następnie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy „Wolna i Niepodległa. Wdzięczni za bezcenny dar Wolnej Ojczyzny. Mieszkańcy Gminy Dydnia”. Tablica ta ma przypominać nam o ofierze poniesionej przez naszych rodaków w walce o wolność, ma być symbolicznym miejscem honorowania naszych narodowych bohaterów. Delegacje władz samorządowych, przedstawiciele parlamentarzystów, instytucji i grup społecznych złożyły pod pomnikiem kwiaty.
W obchodach udział wzięli: wicestarosta brzozowski Jacek Adamski, wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni Rafał Czopor, proboszcz parafii w Niebocku ks. prał. Andrzej Szkoła, wicedziekan ks. Andrzej Pilch, ks. prof. Stanisław Nabywaniec, przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul, przedstawiciele policji z Gminy Dydnia, st. kpt Jan Smoleń z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, przedstawiciele parlamentarzystów europosła Bogdana Rzońcy i posła Adama Śnieżka, Orkiestra Dęta Gminy Dydnia z kapelmistrzem Zygmuntem Podulką, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dydnia na czele z komendantem Romanem Janowiczem, poczty sztandarowe szkół Gminy Dydnia, przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, sołtys Niebocka Maciej Dżoń, radni z Niebocka Tomasz Żaczek, Krzysztof Kopczyk, Paweł Kopczyk, radni i sołtysi z Gminy Dydnia, dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku Bożena Chorążak, grupa taneczna Stokrotki niosąca flagę państwową, zespół folklorystyczny pieśni i tańca Kalina z Niebocka, dyrektorzy i nauczyciele szkół z Gminy Dydnia, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Dydnia, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele lokalnych klubów sportowych, pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni, mieszkańcy Niebocka i Gminy Dydnia.

0
0
0
s2sdefault