Głównej zawartości

szkoła

W związku z wieloma nieprawdziwymi informacjami jakie pojawiają się w mediach społecznościowych po ostatniej sesji Rady Gminy Dydnia w związku z uchwałą dotyczącą przekształcenia szkoły w Grabówce jeszcze raz wyraźnie zaznaczamy: SZKOŁA W GRABÓWCE NIE ZOSTANIE ZLIKWIDOWANA. Obniżenie struktury organizacyjnej do klas I-III NIE OZNACZA likwidacji szkoły. Używanie słowa „likwidacja” jest nadużyciem i służy głównie temu by wywoływać niepotrzebne emocje.

W uzasadnieniu do Uchwały  Nr XVIII/178/2020 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 stycznia 2020 r. przedstawiono argumentację, która przyczyniła się do podjęcia tej trudnej decyzji. Nie są to wyłącznie względy ekonomiczne.
Obecnie (rok szkolny 2019/2020) liczebność klas Szkoły Podstawowej w Grabówce przedstawia się następująco:
1)    Oddział Przedszkolny
Pięciolatkowie - 6 uczniów
Sześciolatkowie - 5 uczniów
2)    Klasy:
I - 4 uczniów
II - 4 uczniów
III - 3 uczniów
IV - 8 uczniów
V - 4 uczniów
VI - 8 uczniów
VII - 4 uczniów
VIII - 4 uczniów
Łącznie w całej szkole (10 roczników) uczy się 50 dzieci.
W szkole znajdują się 4 sale lekcyjne plus 1 pracownia komputerowa oraz sala ćwiczeń o powierzchni 49,5 m2. Zgodnie z pismem złożonym w Urzędzie Gminy przez dyrektora, w szkole nie ma wystarczająco miejsca by pomieścić wszystkie klasy jednocześnie wobec czego uczniowie uczą się na dwie zmiany w klasach łączonych (zajęcia drugiej zmiany trwają od 10:55 do 16:10), a pracowania komputerowa oraz sala do ćwiczeń są wykorzystywane również do prowadzenia innych zajęć dydaktycznych – na salę do ćwiczeń trzeba wnosić stoliki, krzesełka i mobilną tablicę by możliwe było prowadzenie lekcji, w tym czasie sprzęt sportowy wynoszony jest na korytarz. W szkole nie ma kuchni ani stołówki, w związku z tym dożywianie uczniów odbywa się na sali do ćwiczeń, co również wiąże się z koniecznością wnoszenia i wynoszenia stolików i krzesełek.
W tej sytuacji dzieci nie mają zapewnionych wystarczających warunków lokalowych do prowadzenia zajęć dydaktycznych na takim poziomie na jakim jest to możliwe w większych szkołach, gdzie ilość sal przystosowana jest do liczby uczniów, a poszczególne sale są odpowiednio wyposażone i dostosowane do rodzaju prowadzonych zajęć. Większe szkoły mają większe szanse na pozyskiwanie środków zewnętrznych na modernizację oraz zakup nowoczesnego wyposażenia ze względu na to, że podstawowym kryterium ubiegania się o dofinansowanie jest efektywność kosztowa. Oznacza to, że całkowity koszt inwestycji jest przeliczany na poszczególnego użytkownika inwestycji. Im mniejsza liczebność placówki oświatowej tym mniejsze szanse na pozyskanie dofinansowania do inwestycji.
Argument ekonomiczny również pojawił się w uzasadnieniu uchwały. Mała liczebność szkoły wpływa na to, że subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania szkoły. W 2019 roku subwencja oświatowa oraz inne środki zewnętrzne dla Grabówki wyniosły łącznie 528 857 zł, natomiast suma wydatków szkoły wyniosła 927 678 zł. Zatem Gmina Dydnia musiała pokryć 43% kosztów utrzymania szkoły z własnych środków.
W przypadku zmniejszenia struktury organizacyjnej szkoły do klas I-III, starsze klasy uczęszczałyby do Zespołu Szkół w Niebocku. Te dwie placówki oświatowe współpracują ze sobą już od bardzo dawna, ponieważ przez wiele lat uczniowie z Grabówki po ukończeniu edukacji w Szkole Podstawowej dojeżdżali do Gimnazjum w Niebocku. W tamtym czasie gmina zapewniała transport uczniów między miejscowościami. W uchwale zawarto również zapis o tym, że gmina zobowiązuje się do zapewnienia uczniom dojazdu i opieki podczas dojazdu do szkoły.

0
0
0
s2sdefault