Głównej zawartości

Zarządzenie Nr 320/2020

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 25.03.2020r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia działalności Żłobka Gminnego w Dydni, Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem, Klubu Seniora w Jabłonce.

 W związku z Poleceniem Wojewody Podkarpackiego Nr S-I.6333.25.2020.ASz, z dnia 24.03.2020 roku

 zarządzam, co następuje:

 §1

  1. Od 26.03.2020r., do 10.04.2020r., Żłobek Gminny w Dydni czasowo zawiesza swoją działalność - będzie nieczynny.
  2. Od 26.03.2020r., do 10.04.2020r., Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem czasowo zawiesza swoją działalność – będzie nieczynny
  3. Od 26.03.2020r., do 10.04.2020r., Klub Seniora w Jabłonce czasowo zawiesza swoją działalność – będzie nieczynny.

 §2

Podobne działania rekomenduje się dla placówek niepublicznych funkcjonujących w Gminie Dydnia.

 §3

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnych dyrektorów i kierowników podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie jednostek wymienionych w § 1

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

 

 

 

0
0
0
s2sdefault