Głównej zawartości

Minister Finansów w porozumieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnych Rządu i Samorządu Terytorialnego zdecydował o przyznaniu Gminie Dydnia 939 637 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Środki te pokrywają 100% strat finansowych poniesionych przez Gminę Dydnia wskutek przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.
W dniu 15 stycznia 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji banku PBS. W jej wyniku jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gmina Dydnia, które w przeciwieństwie do klientów indywidualnych nie były objęte gwarancją, utraciły środki przechowywane na rachunkach w banku. Decyzją Ministra Finansów z dnia 5 maja 2020, na konta samorządów spłynie ekwiwalent poniesionych wówczas strat.


zwrot 

0
0
0
s2sdefault