Głównej zawartości

szkoła

Gmina Dydnia uzyskała dofinansowanie w wysokości 94 999 złotych na zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania w ramach programu Zdalna Szkoła+. Pozyskane środki pozwolą na zakup 30 laptopów dla uczniów z terenu Gminy Dydnia. Dofinansowanie to stanowi 100% kosztów kwalifikowanych, czyli w całości pokrywa koszt zakupu sprzętu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

0
0
0
s2sdefault