Głównej zawartości

22 grudnia 2020 roku w sali narad Urzędu  Gminy w Dydni odbyło się oficjalne   przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Grabówka – zakupiony w ramach Projektu z "Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości–w zakresie Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem" realizowanego na podstawie Umowy nr DFS-III.7211.540.2019 z dnia 15.10.2020r. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Sprzęt został przekazany na wyposażenie jednostce na podstawie umowy użyczenia – którą  Pani Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia, wręczyła  druhowi Maciejowi Rachwałowi naczelnikowi OSP i Adamowi Kopiczakowi prezesowi. Wiceprezes ZOG ZOSP RP  w Dydni dh Stanisław Pytlowany przedstawił strażakom informację o otrzymanym dofinansowaniu, które wyniosło 28 003,16 zł, wkład własny gminy  592,00 zł. i dane techniczne zakupionego sprzętu jednocześnie dziękując wszystkim, którzy wspierali działania Gminy Dydnia. Gratulacje i życzenia złożyli strażakom Pan Piotr Uruski poseł na sejm RP,   Wicestarosta Pan Jacek Adamski.  W imieniu strażaków z Grabówki dh Maciej Rachwał podziękował za otrzymany sprzęt.

logo

0
0
0
s2sdefault