Głównej zawartości

 

Cele projektu:
– dofinansowanie funduszu sołeckiego w rozwój nowoczesnych metod powiększania gospodarstw rolnych,
– zwiększenie ekonomiki gospodarstw rolnych poprzez wzrost ich powierzchni.

Budżet projektu 9 000 000 PLN
Termin naboru wniosków od 15-01-2021 do 15-03-2021

Program skierowany jest do wszystkich aktualnie urzędujących sołtysów z terenu całej Polski. Zgłoszenie do programu należy złożyć w wersji elektronicznej dostępnej jako załączniki na stronie Organizatora: https://agroprzetargi.pl zakładka GRANT SOŁECKI lub na profilu https://www.facebook.com/agroprzetargi/

Zgłoszenia przyjmowane będą od sołtysów danej Gminy, przy czym dla jednego Sołectwa można złożyć w naborze do Programu GRUNT TO MIEĆ GRUNT tylko jedno zgłoszenie.
Dofinansowanie przyznaje się każdemu zakwalifikowanemu do konkursu Sołectwu bez stosowania kryteriów punktacji.
Odstępuje się od obowiązku rozliczenia przyznanego dofinansowania oraz sposobu jego rozdysponowania.

0
0
0
s2sdefault