Głównej zawartości

W trakcie realizacji jest przebudowa drogi Ulucz - Sanok (powiatowej) w km od 19+850 do km 20+150 w miejscowości Dobra.

Zakres robót obejmuje: podbudowę z kruszywa łamanego, skropienie kruszywa emulsją, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, oczyszczenie rowów z namułu.
Projekt jest finansowany po połowie z budżetu Gminy Dydnia oraz środków Starostwa Powiatowego w Sanoku.
Przebudowa drogi poprawi jakość życia mieszkańców Ulucza oraz podniesie atrakcyjność turystyczną tej miejscowości.
Łączny koszt inwestycji to 100 000 złotych.


0
0
0
s2smodern