Głównej zawartości

Aktualności

Dzień Matki

Wszystkim Mamom z głębi serca dziękujemy za codzienną troskę, za ciepło i okazywane nieustannie wsparcie, za przekazywanie prawdziwych wartości, za bezwarunkową miłość.
Życzymy Wam dużo siły i zdrowia, codziennie wielu powodów radości, poczucia satysfakcji z pełnionych w życiu ról, a także spełnienia najskrytszych marzeń.

Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń
Sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma
Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul

0
0
0
s2sdefault

informacja

Przegląd gwarancyjny kanalizacji

0
0
0
s2sdefault

szkoła

Gmina Dydnia uzyskała dofinansowanie w wysokości 94 999 złotych na zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania w ramach programu Zdalna Szkoła+. Pozyskane środki pozwolą na zakup 30 laptopów dla uczniów z terenu Gminy Dydnia. Dofinansowanie to stanowi 100% kosztów kwalifikowanych, czyli w całości pokrywa koszt zakupu sprzętu.

0
0
0
s2sdefault

szkoła

Ze względu na to, że obecna sytuacja epidemiczna w Polsce powoli się stabilizuje, rząd zadecydował o stopniowym przywracaniu możliwości zajęć i konsultacji bezpośrednich w szkołach. W związku z tym:
    Od 25 MAJA 2020 – ruszą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III)
    Od 25 MAJA 2020 – ósmoklasiści oraz maturzyści będą mieli możliwość konsultacji z nauczycielami w szkołach. Konsultacje te będą się odbywać indywidualnie lub w niewielkich grupach.
    Od 1 CZERWCA 2020 – wszyscy uczniowie będą mieli możliwość konsultacji z nauczycielami w szkołach.
Wytyczne i zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pobytu w szkołach znajdują się w załącznikach.

Zalecenia - edukacja

Zalecenia - konsultacje

0
0
0
s2sdefault