Głównej zawartości

Aktualności

san

Szanowni mieszkańcy Gminy Dydnia,
Bieżący rok upłynie nam nie tylko pod hasłem walki z koronawirusem ale również z suszą.
Brak śnieżnej zimy jak i znikoma ilość opadów w okresie wiosennym spowodowała że poziom wód gruntowych znowu się obniżył, stany wód w naszych rzekach, potokach są wyjątkowo niskie jak na tę porę roku.  Długoterminowe prognozy pogody nie napawają optymizmem, synoptycy prognozują suszę, a że tendencja ta utrzymuje się od lat kilku.
Słodka, świeża woda to jeden z najcenniejszych, a jednocześnie najrzadziej występujących zasobów naturalnych – stanowi zaledwie 2,5% całej wody na Ziemi. Już w tej chwili dostępność słodkiej wody na jednego mieszkańca Ziemi wynosi mniej niż połowę poziomu z początku lat sześćdziesiątych.  Dalsze zmniejszanie jej zasobów będzie miało wpływ zarówno na niedobory wody pitnej, jak też na produkcję żywności oraz ludzkie zdrowie. Dlatego właśnie musimy oszczędzać wodę!

0
0
0
s2sdefault

opryski

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Wprowadzenie integrowanej ochrony roślin do prawodawstwa polskiego wynika z bezpośrednio z postanowień art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71) oraz art. 55 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego przepisy dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1).

0
0
0
s2sdefault

W dniu 20 kwietnia2020 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Dydni pracuje od 7:30 do 13:30.

0
0
0
s2sdefault

https://www.gov.pl/photo/format/2f9db486-f168-46cc-bb87-5d75f6e0892d/resolution/729x308

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Powrót do nowej normalności został podzielony na cztery etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa dla nas wszystkich. Korzystajmy rozsądnie z nowych przepisów!

0
0
0
s2sdefault