Głównej zawartości

Aktualności

frekwencja

Frekwencja wyborcza w I turze wyborów prezydenckich 2020 w Gminie Dydnia wyniosła 58,26%, w powiecie brzozowskim 61,69%, w województwie podkarpackim 63,37%, a ogółem w Polsce 64,51%.
Najwyższą frekwencję w Gminie Dydnia odnotowano w miejscowości Krzywe, wyniosła tam ona 63,26%.
W Gminie Dydnia liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi 6466, natomiast liczba wydanych podczas wyborów ważnych kart wyniosła 3767.

0
0
0
s2sdefault

moja woda

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w PP Moja Woda. Wszystkie informacje w linku poniżej.

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/moja-woda

0
0
0
s2sdefault

absolutorium

W czwartek, 2 lipca 2020, odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń przedstawiła Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, a także omówiła zrealizowane w oparciu o uchwały rady zadania, programy i strategie. Po dyskusji nad raportem o stanie gminy w 2019 roku Radni niemal jednogłośnie udzielili Wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium, 13 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od udziału w głosowaniu, natomiast głosów przeciwnych nie było.

0
0
0
s2sdefault

informacja

Informuję mieszkańców Grabówki, że Społeczny Komitet Kanalizacji Wsi Grabówka nie dokonywał żadnych wpłat kwot zebranych od mieszkańców na poczet budowy przyłączy kanalizacyjnych na konto Gminy Dydnia w żadnym okresie czasu i tym samym Gmina Dydnia nie jest w posiadaniu tych środków.
Informuję ponadto, że czterech mieszkańców dokonało wpłaty na poczet przyłączy kanalizacyjnych bezpośrednio na konto Gminy Dydnia i te wpłaty są zaewidencjonowane, a zainteresowani są o tym fakcie poinformowani.
Wszelkie rozpowszechniane informacje o tym, że środki zebrane przez Społeczny Komitet Kanalizacji Wsi Grabówka zostały wpłacone na konto Gminy Dydnia są nieprawdziwe.
Dydnia, dnia 03 lipca 2020 roku

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault