Głównej zawartości

Aktualności

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506z późn. zm.) zwołuję na dzień 10 października 2019r. tj. czwartek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2smodern

konkurs

Miasto Dębica, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania z Wrocławia, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Tarnów – Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy, w 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, zapraszają do udziału w konkursie historycznym „Chcieliśmy wolnej Polski” adresowanym do młodzieży z województwa podkarpackiego i dolnośląskiego.

0
0
0
s2smodern

most

Planowana budowa mostu w Krzemiennej to bardzo duża szansa dla Gminy Dydnia. Inwestycja ta otwiera dla nas nowe możliwości rozwojowe na wielu płaszczyznach. W połączeniu z trwającymi obecnie i planowanymi w najbliższym czasie remontami i rozbudowami infrastruktury drogowej stworzą spójny system traktów komunikacyjnych w skali gminy, powiatu, województwa i Polski, a ze względu na bliskość granic także w skali międzynarodowej.

0
0
0
s2smodern

Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Dydnia, gmina Dydnia, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 2211/5 o pow. 0,09 ha (PsV-0,09 ha) wraz z udziałem 1/3 części w dgr nr 2211/6 o pow. 0,0406 ha (RIVb-0,0065 ha, PsV-0,0341 ha), której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KS1B/00035305/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie.

0
0
0
s2smodern