Głównej zawartości

Aktualności

Zachęcamy zainteresowanych do zapoznania się z informacjami o dostępnych na Podkarpaciu narzędziach do walki z koronawirusem, umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego poświęconej Tarczy Antykryzysowej w województwie podkarpackim.
 
0
0
0
s2sdefault

zapisy

0
0
0
s2sdefault

informacja

Szanowni Państwo,
informujemy, że pracownicy firm wywozowych oraz pracownicy urzędu będą dokonywać kontroli segregacji odpadów na terenie Gminy Dydnia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostanie wystosowane ostrzeżenie do właściciela nieruchomości. Ponowne stwierdzenie braku obowiązkowej segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia wyższej opłaty (stanowiącej dwukrotność opłaty podstawowej).
Przypominamy również o obowiązku zmiany deklaracji w sytuacji kiedy nastąpiła zmiana danych np. liczby osób w gospodarstwie domowym. Właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.
Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat, które ponoszą mieszkańcy za ich zbiórkę i zagospodarowanie.

0
0
0
s2sdefault

zdalna szkoła

Gmina Dydnia jest obecnie w trakcie realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego dla uczniów oraz nauczycieli, umożliwiającego kształcenie w systemie zdalnym. Z pierwszej transzy udało nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości 60 000 złotych, co w efekcie umożliwiło zakup 24 laptopów dla uczniów naszych szkół. Pozyskane środki stanowią 100% kosztów kwalifikowanych.

0
0
0
s2sdefault