Głównej zawartości

Aktualności

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 maja 2020r. tj. czwartek na godz. 14.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2sdefault

biblioteki

Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej odnoście wznowienia działalności bibliotek informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Dydni wraz z filiami bibliotecznymi w Krzemiennej oraz w Grabówce działa według następujących zasad:

0
0
0
s2sdefault

Szanowni Państwo,
Informuję, że mając na uwadze przepisy art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. u. z 2019 r. poz. 2010), Gmina Dydnia realizuje działania w zakresie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Obowiązkiem Wójta jest również kontrola przestrzegania przez mieszkańców przepisów w/w ustawy.

0
0
0
s2sdefault