Głównej zawartości

Aktualności

W ramach naszej dotychczasowej współpracy przesyłam Państwu informacje, wnioski i wyjaśnienia dotyczące wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Proszę o umieszczenie ich na Waszych stronach internetowych i lokalnych organizacji gminnych  – mam głęboką nadzieję i przekonanie, że taka forma wspólnej informacji przyczyni się do sprawnego skorzystania z pomocy naszym klientom i mieszkańcom.

Z wyrazami szacunku
Robert Sokołowski
Kierownik Inspektoratu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Inspektorat w Brzozowie
36-200 Brzozów, ul. Witosa 11
tel. 13 434-15-21 w. 416
tel. kom. 502 007 947

 

Wnioski

0
0
0
s2sdefault

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przekazuje pismo Prezesa UOKiK, odnoszące się do możliwych do podjęcia działań w celu przeciwdziałania COVID-19, zarówno w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej, jak również nowych regulacji wynikających z ww. ustawy.

Dorota Grabska

RIO w Rzeszowie

Pismo

Formularz do pisma

0
0
0
s2sdefault

wnioski

W związku z epidemią koronawirusa wprowadza sie zmiany w sposobie ubiegania się o dopłaty i dotacje, związane z rejestracją zwierząt oraz wdrażania PROW 2014-2020.  Zmiany  dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR. Ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR.  Jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami:
- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej),
- złożenie dokumentacji poprzez platformę ePUAP.
W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji. Data rejestracji dokumentów / wniosków / oświadczeń jest datą ich wpływu do ARiMR.
Większość spraw w Agencji można również załatwić przez Internet. Wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 można złożyć za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłosić albo wyjaśnić za pomocą aplikacji PortalIRZplus!

0
0
0
s2sdefault

informacja

Szanowni Państwo,  
Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Dydnia podjęliśmy działania związane z zaopatrzeniem naszych mieszkańców w maseczki ochronne. Zakupiliśmy niezbędne materiały a grupa kilku wyjątkowych Pań z naszej gminy zajmuje się szyciem maseczek.  Do dziś nasze Panie wyprodukowały blisko 1000 maseczek i codziennie szyją następne.

0
0
0
s2sdefault