Głównej zawartości

Aktualności

 

Niebocko
Rozpoczęły się już prace remontowe na odcinku drogi dojazdowej do użytków rolnych w Niebocku w okolicach Potoków. Rozpoczęto już prace przygotowawcze, teren został uporządkowany i wyrównany. Wyremontowany zostanie odcinek o długości 400 m i szerokości 2,5m na działce nr 341. W ramach prac wykonana zostanie kamienna podbudowa, a na niej ułożone zostaną płyty JOMB. Dodatkowo wykonane zostaną odwodnienia i wyprofilowane skarpy.

0
0
0
s2sdefault

Piotr

Pan Piotr Nowak urodził się w 1894 roku w Dydni. Będąc zaledwie dwudziestolatkiem brał udział w I Wojnie Światowej. Do udziału w wojnie polsko-bolszewickiej zgłosił się na ochotnika. Walczył w szeregach I batalionu 240 pułku piechoty Armii Ochotniczej pod dowództwem ppłk Aleksandra Domaszewicza. Brał udział w walkach na przedpolach Lwowa, między innymi pod Zadwórzem, Laszkami, Streptowem, Zuchorzycami.

0
0
0
s2sdefault

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Dydnia otrzymały dofinansowania na realizację następujących zadań:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Grabówce „Przebudowa Domu Ludowego w Grabówce na cele kulturalne”, dofinansowanie: 299 853 zł.
• Ochotnicza Straż Pożarna w Witryłowie ,,Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
w Witryłowie”
, dofinansowanie: 120 000 zł.
• Stowarzyszenie Obarzym 2009 ,,Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Obarzymie”, dofinansowanie: 60 000 zł.
Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”.

Dofinansowanie

0
0
0
s2sdefault

bitwa

0
0
0
s2sdefault