Głównej zawartości

Aktualności

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) zwołuję na dzień 19 listopada 2009 roku tj. czwartek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.  

0
0
0
s2sdefault

Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera/partnerów w celu wspólnego zrealizowania zadania w projekcie w ramach RPO WP Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.

0
0
0
s2sdefault

W związku z wystąpieniem w połowie października br. intensywnych opadów śniegu, które w znacznym stopniu uszkodziły uprawy leśne założone w ramach Działania 5 Zalesianie gruntów rolnych PROW 2004-2006 oraz Działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW 2007-2013 BP ARiMR w Brzozowie zwraca się z prośbą o bieżące informowanie beneficjatów w/w działań, o konieczności zgłaszania do Biura Powiatowego ARiMR w/w szkód jako działania siły wyższej.

0
0
0
s2sdefault
Na zdjęciu - Obarzym wioska szlaków

Wiosną 2009 r. powstało Stowarzyszenie Obarzym 2009. Pierwszym jego działaniembył projekt złożony do Programu Integracji Społecznej dotyczący utworzenia wioski tematycznej Obarzym wioska szlaków.

0
0
0
s2sdefault