Głównej zawartości

Aktualności

informacja

W 2021 r. podobnie jak i w roku ubiegłym nie będą wysyłane indywidualne informacje o opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z blankietami dowodów wpłat. Mieszkańcy dokonujący wpłat gotówką mogą odebrać druki indywidualnych dowodów wpłat w Urzędzie Gminy Dydnia. Płatności powinny być dokonywane według złożonej deklaracji do ostatniego dnia każdego miesiąca na przydzielony indywidualny rachunek bankowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 430 81 56.

0
0
0
s2sdefault

22 grudnia 2020 roku w sali narad Urzędu  Gminy w Dydni odbyło się oficjalne   przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Grabówka – zakupiony w ramach Projektu z "Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości–w zakresie Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem" realizowanego na podstawie Umowy nr DFS-III.7211.540.2019 z dnia 15.10.2020r. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

0
0
0
s2sdefault

 

28 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Dydnia został przyjęty „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Dydnia”.

0
0
0
s2sdefault

nekrolog

Wicestaroście Brzozowskiemu
Panu Jackowi Adamskiemu

pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci taty - Mieczysława Adamskiego

W tej niezwykle bolesnej chwili łączymy się z Panem w naszych myślach i modlitwach
W imieniu pracowników Urzędu Gminy w Dydni, Rady Gminy, Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia
Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia
Piotr Szul Przewodniczący Rady Gminy Dydnia

0
0
0
s2sdefault