Głównej zawartości

Aktualności

sportowcy

W dniu 14 marca 2019 r. w Brzozowskim Domu Kultury w Brzozowie odbyła się uroczysta Gala XIX Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Brzozowskiego.
Z pośród 30 nominowanych sportowców, pięciu reprezentowało Gminę Dydnia.

0
0
0
s2smodern

koncert

0
0
0
s2smodern

konsultacje dokumentów

Gmina Dydnia otrzymała grant od Fundacji Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach projektu pn. "Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój w kwocie 16 300,00 zł. 

0
0
0
s2smodern

wręczenie medali

W dniu 26 marca br w Starostwie Powiatowym w Brzozowie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których co najmniej trzech synów pełniło wzorowo służbę wojskową.
Złotym medalem  „Za Zasługi dla Obronności Kraju” z terenu naszej gminy uhonorowano:
- Panią Irenę Żak  z Niebocka, natomiast srebrnym Panią Stanisławę Pawłowską z Ulucza

0
0
0
s2smodern