Głównej zawartości

Aktualności

informacja

WÓJT GMINY DYDNIA ZAPRASZA ORGANIZACJE
do zgłaszania uwag i  propozycji  w odniesieniu do zapisów w projekcie  „Programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2020 rok.

0
0
0
s2sdefault

ngo

0
0
0
s2sdefault

dofinansowanie

7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Dydnia otrzymało dofinansowanie o łącznej wysokości prawie 100 tysięcy złotych w ramach ogólnopolskiego programu „Mały Strażak”. Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu strażackiego.

0
0
0
s2sdefault

plakat

0
0
0
s2sdefault