Głównej zawartości

Aktualności

konopie

Wójt Gminy Dydnia informuje, że w związku z koniecznością przekazania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego informacji na temat planów w zakresie  upraw maku bądź konopi włóknistych na terenie Gminy Dydnia, proszę o zgłaszanie zamiaru prowadzenia ww. upraw do Urzędu Gminy w Dydni, w terminie do 9 sierpnia 2019r. (Zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę.)

0
0
0
s2smodern

droga 

Dnia 12.07.2019 r. decyzją Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dwa wnioski:
1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości „Grabówka – Granica gminy /Lalin/” na działkach nr 1098/1, 1098/4 km 0+000 do km 0+901”
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie - granica Gminy/Mrzygłód/ KM 0+470 do KM 2+733 na działkach nr 432, 627”
zostały ujęte na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania. Zgodnie z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych, lista zadań rekomendowanych do dofinansowania została przekazana do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.

0
0
0
s2smodern

 bus

Wójt Gminy Dydnia uprzejmie informuje, że w dniu 25 lipca 2019 r. w godz. 10:00 – 10:45 na placu przy Samorządowym Przedszkolu w Dydni zostanie przeprowadzona akcja informacyjna z udziałem Wicewojewody Podkarpackiego Pani Lucyny Podhalicz w związku z przyjazdem do naszej gminy „Busa 500+”.

0
0
0
s2smodern

ocalić od zapomnienia

0
0
0
s2smodern