Głównej zawartości

Aktualności

Dzień Dziecka

0
0
0
s2smodern

Odnowa wsi

Gmina Dydnia uzyskała pomoc finansową z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ,,Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie tradycji i wspólne spędzanie wolnego czasu związana z utworzeniem sceny w parku w Dydni”.

0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506) zwołuję na dzień 31 maja 2019r. tj. piątek na godz. 15.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2smodern

Niebocko

W tym roku szkolnym w Zespole Szkół w Niebocku nie brakowało sukcesów sportowych. Nasi uczniowie wykazali się hartem ducha i ciała zdobywając wysokie lokaty na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim w różnych dyscyplinach sportu.

0
0
0
s2smodern