Głównej zawartości

Aktualności

                                                                    

 

18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego. Wśród istotnych zmian są m.in. zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób, brak progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych oraz możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia.

0
0
0
s2sdefault

Zarządzenie Nr 333/2020
Wójta Gminy Dydnia
z dnia 27.04.2020r

w sprawie czasowego zawieszenia działalności Żłobka Gminnego w Dydni


W związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.04.2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

zarządzam, co następuje:


§ 1

Od 27 kwietnia 2020 r., do dnia 3 maja 2020r., Żłobek Gminny w Dydni czasowo zawiesza swoją działalność - będzie nieczynny.

§ 2

Podobne działania rekomenduje się dla placówek niepublicznych funkcjonujących w Gminie Dydnia.


§ 3

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnego dyrektora podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie jednostki wymienionej w § 1.


§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 332/2020 Wójta Gminy w Dydni z dnia 27.04.2020 r., w sprawie czasowego zawieszenia działalności Żłobka Gminnego w Dydni.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault

Zarządzenie Nr 332/2020
Wójta Gminy Dydnia
z dnia 27.04.2020r


w sprawie czasowego zawieszenia działalności Żłobka Gminnego w Dydni

0
0
0
s2sdefault

wiosna

Wiosna zawitała do Gminy Dydnia.

0
0
0
s2sdefault