Głównej zawartości

Aktualności

biblioteki

Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej odnoście wznowienia działalności bibliotek informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Dydni wraz z filiami bibliotecznymi w Krzemiennej oraz w Grabówce działa według następujących zasad:

0
0
0
s2sdefault

Szanowni Państwo,
Informuję, że mając na uwadze przepisy art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. u. z 2019 r. poz. 2010), Gmina Dydnia realizuje działania w zakresie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Obowiązkiem Wójta jest również kontrola przestrzegania przez mieszkańców przepisów w/w ustawy.

0
0
0
s2sdefault

rocznica

"Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!". Te słowa  Jana Pawła II wybrzmiały podczas homilii na placu Zwycięstwa w Warszawie, w czerwcu 1979 roku. Wybrzmiały tego dnia również w wielu polskich domach i wybrzmiewały w nich później jeszcze wielokrotnie. Do dzisiaj jest to jeden z najsłynniejszych cytatów papieża. A wszystko dlatego, że słowa te miały potężną siłę sprawczą. Wywarły wówczas wpływ na tysiące, a może i miliony serc ludzkich.

0
0
0
s2sdefault