Głównej zawartości

Aktualności

dofinansowanie

Gmina Dydnia uzyskała dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych na budowę oświetlenia w parku w Dydni.
Środki pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. W ramach prac zamontowanych zostanie 8 lamp parkowych. Planowany termin rozpoczęcia prac to czerwiec 2020.
W ubiegłym roku w parku została zbudowana scena. Na jej budowę również pozyskano dofinansowanie z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Celem obydwu tych inwestycji jest stworzenie kompleksowo wyposażonych miejsc dla rozwoju lokalnej kultury, wspólnego spędzania czasu wolnego, a także miejsc rozrywki i wypoczynku dla mieszkańców Gminy Dydnia.

0
0
0
s2sdefault

ARiMR

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa istnieje bezpłatna aplikacja Portal IRZplus służąca do przeglądania i składania zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich. Jest ona dostępna pod adresem:  https://irz.arimr.gov.pl  oraz po kliknięciu na link zamieszczony w witrynie Agencji w dziale Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt.
Każdy producent może się nią posłużyć zarówno osobiście, jak i przez upoważnionego w tym celu swojego pracownika (np. w przypadku gospodarstw rozproszonych, więksi przedsiębiorcy, pośrednicy, rzeźnie czy zakłady utylizacyjne) po zalogowaniu własnym loginem i hasłem.

0
0
0
s2sdefault

drogi

Gmina Dydnia uzyskała dofinansowanie w wysokości 92 000 złotych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Niebocku i w Dydni.
W Niebocku zostanie wyremontowany odcinek o długości 400 m i szerokości 2,5 m na działce nr 341, natomiast w Dydni odcinek o długości 470 m i szerokości 2,5 m na działce nr 9. Prace będą polegały na wykonaniu podbudowy kamiennej i ułożeniu nawierzchni z płyt drogowych typu JOMB. Dodatkowo przy remontowanych drogach zostaną wyprofilowane skarpy oraz wykonane odwodnienia.

0
0
0
s2sdefault

krzemienna

W dniu 14 maja 2020 na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłoszono listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
Do przyznania dofinansowania zakwalifikowały się łącznie 3 wnioski. Wśród nich znalazł się wniosek Gminy Dydnia na utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Krzemiennej! Kwota dofinansowania wynosi 1 145 943 zł. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

0
0
0
s2sdefault