Głównej zawartości

Fundusz Dróg Samorządowych

Droga

Zakończone zostały już prace przy przebudowach dwóch ważnych odcinków dróg w Gminie Dydnia, wiodących w kierunku granic gminy w Końskiem i w Grabówce. W obecności wykonawców oraz komisji dokonano końcowego odbioru dróg, wobec czego zostały one już oficjalnie oddane do użytku.

0
0
0
s2sdefault

Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania:
1) ,,Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie – granica Gminy /Mrzygłód/ KM 0+470 do KM 2+733 na działkach nr 432, 627”
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie – granica Gminy /Mrzygłód/.  Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 2263,0 mb. W ramach zadania przewiduje się wykonanie odwodnienia drogi, podbudowy na poszerzeniu drogi, wykonanie nawierzchni drogowej bitumicznej, uzupełnienie i remont poboczy. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania wynosi 665 956,00  zł , tj. 80% kosztów kwalifikowalnych zadania. Całkowity koszt zadania to 832 445,46 zł.
2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówka ,,Grabówka – Granica Gminy /Lalin/” na działkach nr 1098/1, 1098/4 KM 0+000 do KM 0+901
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówka ,,Grabówka – Granica Gminy /Lalin/”.  Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 901,0 mb. W ramach zadania przewiduje się wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy na poszerzeniu drogi, wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi, wykonanie przepustów i odwonienia drogi. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania wynosi  224 401,00 zł, tj. 70% kosztów kwalifikowalnych zadania. Całkowity koszt zadania to 320 573,31 zł
Celem powyższych projektów jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dydnia, poprawa warunków ruchu, komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

0
0
0
s2sdefault

droga

Informujemy, że w związku z przebudową drogi Końskie – granica gminy Mrzygłód w dniach 4-6 czerwca 2020 (czwartek - sobota) w czasie trwania robót tzn. w godzinach od 7:00 do 20:00 droga będzie wyłączona z ruchu.

0
0
0
s2sdefault

utrudnienia

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie - granica Gminy/Mrzygłód/ KM 0+470 do KM 2+733 na działkach nr 432, 627”
2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości „Grabówka – Granica gminy /Lalin/” na działkach nr 1098/1, 1098/4 km 0+000 do km 0+901”
Z uwagi na wiosenną aurę postanowiliśmy rozpocząć prace drogowe związane z przebudową w.w. dróg. W chwili obecnej trwają roboty przygotowawcze związane z oznakowaniem remontowanych odcinków dróg, oraz miejscowego odkrzaczania poboczy. 

0
0
0
s2sdefault