Głównej zawartości

Ogłoszenia

Transmisja sesji na stronie:

https://sesje.live/katalog/podkarpackie/1802000-brzozowski/1802032-urzad-gminy-dydnia/0

Przebieg porządku obrad i głosowania

https://sesje.live/rada/obrady/porzadek/1802032

0
0
0
s2sdefault

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) zwołuję na dzień 18 września 2020r. tj. piątek na godz. 8.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2sdefault

strategia

Szanowni Państwo!
Trwają prace nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021 - 2030".  To najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju naszej gminy na kolejne lata. Jego zapisy będą miały decydujący wpływ na działania podejmowane w celu zaspokajania potrzeb lokalnej wspólnoty, a w efekcie – na jakość życia mieszkańców. Dlatego niezbędne jest poznanie Państwa opinii, dotyczących codziennych, ważnych dla każdego spraw, takich jak: usługi komunalne i społeczne, polityka gospodarcza oraz turystyka i promocja.

0
0
0
s2sdefault

spis

Zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym spisie rolnym 2020 użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek dokonania samospisu internetowego poprzez formularz dostępny na stronie spisrolny.gov.pl
Jeżeli z pewnych przyczyn nie mogą tego obowiązku spełnić powinni najpóźniej do dnia 31 października 2020 zgłosić ten fakt telefonicznie pracownikom Urzędu Statystycznego pod numerem 22 279 99 99.

0
0
0
s2sdefault