Głównej zawartości

Ogłoszenia

konkurs 

Regulamin

Metryczka

0
0
0
s2smodern

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego do przedsiębiorców prowadzących handel detaliczny lub hurtowy

Komunikat

0
0
0
s2smodern

11 listopada

0
0
0
s2smodern

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położonej w miejscowości Wydrna, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

0
0
0
s2smodern