Głównej zawartości

Ogłoszenia

Zarządzenie  Nr 597/2018
WÓJTA GMINY DYDNIA
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy  Dydnia w zakresie rozwoju sportu.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r, poz. 1600) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IV/16/2010 z dnia 30.12.2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dydnia

Uchwałę w tej sprawie podjęła Państwowa Komisja Wyborcza (więcej informacji: http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/24381_Rozpoczal_sie_nabor_kandydatow_na_urzednikow_wyborczych).

Termin zgłaszania kandydatów upływa 6 kwietnia br.
Uchwała PKW

W dniu 31 stycznia 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.). W związku z art. 191a w każdej gminie działają powołani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędnicy wyborczy, którzy stanowią Korpus Urzędników Wyborczych.
Zasady działania urzędników określają przepisy Działu II Rozdział 9 Kodeksu.

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że w miesiącu marcu 2018 roku wydawana będzie żywność według poniższego harmonogramu:
19 marzec 2018            Dydnia
20 marzec 2018            Niebocko, Grabówka, Krzywe, Ulucz
21 marzec 2018            Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Niewistka
22 marzec 2018            Końskie, Temeszów, Witryłów, Krzemienna

Żywność wydawana będzie w budynku gdzie mieści się Stacja Opieki Caritas    w godz. od 12- 15.