Głównej zawartości

Ogłoszenia

KONKURS SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY DYDNIA. CELEM KONKURSU JEST MIĘDZY INNYMI PROPAGOWANIE PIĘKNEJ TRADYCJI SZOPKARSTWA I KULTYWOWANIE OBRZĘDÓW ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, ORAZ POPULARYZACJE TWÓRCZOŚCI UTALENTOWANYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DYDNIA. 

Urząd Gminy w Dydni przypomina, że 15 listopada 2017 roku mija termin płatności IV raty podatków lokalnych za 2017 rok.
Wpłat można dokonywać u sołtysów wsi, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na rachunek bankowy.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy nie pobiera opłat za wpłaty na konto Urzędu Gminy w Dydni.

Zawiadamiam, że w dniu 7 listopada 2017r. tj. wtorek o godz. 14.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.