Głównej zawartości

Ogłoszenia

loga

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia, terenu położonego w granicach administracyjnych Gminy Dydnia oraz Prognozy oddziaływania na środowisko.

0
0
0
s2sdefault

Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowego KRUSZ-BET Sp. z o.o. w Obarzymie

 

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu "KRUSZ-BET"

0
0
0
s2sdefault

nekrolog

Rodzinie, Przyjaciołom, Parafianom
pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci księdza Stanisława Śliwy
byłego proboszcza parafii w Hadlach Szklarskich, księdza rezydenta parafii w Dydni.
W tej niezwykle trudnej i bolesnej chwili łączymy się z Wami w naszych myślach i modlitwach.

W imieniu pracowników Urzędu Gminy w Dydni, Rady Gminy, Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia
Piotr Szul Przewodniczący Rady Gminy Dydnia

0
0
0
s2sdefault

wirus 

Zgodnie z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd w związku z epidemią koronawirusa od poniedziałku 9 listopada 2020 nauka zdalna będzie obowiązywać we wszystkich klasach szkół podstawowych (I-VIII), średnich i wyższych. Nauka zdalna potrwa przynajmniej do 29 listopada 2020. Jednie przedszkola i żłobki pozostają w zwykłym trybie pracy z zastosowaniem obowiązującego rygoru sanitarnego.

0
0
0
s2sdefault