Głównej zawartości

Ogłoszenia

1 sierpnia 2017 roku minie kolejna 73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Pragnąc uczcić to ważne w dziejach Narodu wydarzenie, a także złożyć hołd uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania, w całym kraju w rocznicę godziny „W” tj. godzinie  17:00 włączone zostaną syreny.
Podany zostanie sygnał trwający 1 minutę emitowany dźwiękiem ciągłym.

Starosta Brzozowski
inż. Zygmunt BŁAŻ

Przedłuża się termin zgłaszania drużyn na Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Dydnia oraz na Turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia do dnia 28 lipca 2017 r. do godziny 12.00.
Zmianie ulega również zapis punktu 1  Regulaminu Turnieju o Puchar Wójta Gminy Dydnia dotyczący udziału zawodników niezrzeszonych w OZPN Krosno nowy zapis brzmi „1. Rozgrywki prowadzone są w oparciu o przepisy piłki nożnej – max w drużynie 8 zawodników, na boisku 4 ( 3 + bramkarz ) . W turnieju bierze udział po 1 drużynie z każdej miejscowości”.