Głównej zawartości

Zawiadamiam, że w dniu  11 lipca 2017r. tj. wtorek o godz. 15.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017r.,
  • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
  • udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
  • przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dydnia na lata 2017 – 2022,
  • utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem oraz nadania mu statutu,
  • nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Dydnia.

4. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski

0
0
0
s2sdefault