Głównej zawartości

Przedłuża się termin zgłaszania drużyn na Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Dydnia oraz na Turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia do dnia 28 lipca 2017 r. do godziny 12.00.
Zmianie ulega również zapis punktu 1  Regulaminu Turnieju o Puchar Wójta Gminy Dydnia dotyczący udziału zawodników niezrzeszonych w OZPN Krosno nowy zapis brzmi „1. Rozgrywki prowadzone są w oparciu o przepisy piłki nożnej – max w drużynie 8 zawodników, na boisku 4 ( 3 + bramkarz ) . W turnieju bierze udział po 1 drużynie z każdej miejscowości”.