Głównej zawartości

Zawiadamiam, że w dniu  5 października 2017r. tj. czwartek o godz. 15.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017r.

4.    Zakończenie sesji Rady Gminy

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski