Głównej zawartości

Urząd Gminy w Dydni przypomina, że 15 listopada 2017 roku mija termin płatności IV raty podatków lokalnych za 2017 rok.
Wpłat można dokonywać u sołtysów wsi, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na rachunek bankowy.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy nie pobiera opłat za wpłaty na konto Urzędu Gminy w Dydni.