Głównej zawartości

KONKURS SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY DYDNIA. CELEM KONKURSU JEST MIĘDZY INNYMI PROPAGOWANIE PIĘKNEJ TRADYCJI SZOPKARSTWA I KULTYWOWANIE OBRZĘDÓW ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, ORAZ POPULARYZACJE TWÓRCZOŚCI UTALENTOWANYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DYDNIA. 

REGULAMIN KONKURSU:
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.    ORGANIZATOR KONKURSU GOKBPIW W DYDNI
2.    CELEM KONKURSU JEST:
•    PROPAGOWANIE PIĘKNEJ TRADYCJI SZOPKARSTWA POLSKIEGO
•    ZACHOWANIE TRADYCJI STROIKÓW ORAZ SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH,
•    ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ UZDOLNIONYCH PLASTYCZNIE MIESZKAŃCÓW GMINY DYDNIA
3.    TEMATYKA KONKURSU:
ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST SAMODZIELNE WYKONANIE PRZESTRZENNEJ PRACY PLASTYCZNEJ – SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ STAŁEJ LUB RUCHOMEJ  LUB STROIKA BOŻONARODZENIOWEGO. KONIECZNIE Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW TRADYCJI BOŻEGO NARODZENIA.
4.    WARUNKI KONKURSU:
W KONKURSIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ  UCZNIOWIE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW ORAZ W KATEGORII BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH -OSOBY PRYWATNE
5.    PRACE OCENIANE BĘDĄ W KATEGORIACH:
•    PRZEDSZKOLA I KLASY „O”
•    KLASY I-III
•    KLASY IV-VI
•    GIMNAZJUM
•    KATEGORIA BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH
6.    KAŻDE PRZEDSZKOLE, SZKOŁY ORAZ OSOBY PRYWATNE (KATEGORIA BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH) MOGĄ DOSTARCZAĆ PO JEDNEJ PRACY (STROIK I SZOPKA) W DANEJ KATEGORII.
PRACE NA KONKURS NALEŻY DOSTARCZYĆ DO DNIA 11  GRUDNIA 2017 R. DO GODZINY 16.00 DO BUDYNKU GOK W DYDNI.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ 18 GRUDNIA 2017 R. O GODZ. 10:00  W SALI WIDOWISKOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYDNI.
7.    UWAGA: PRACE BEZ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ I CZYTELNEJ METRYCZKI KONKURSOWEJ NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE W KONKURSIE.

Metryczka