Głównej zawartości

Zawiadamiam, że w dniu  28 czerwca 2018r. tj. czwartek o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2018 – 2028,
  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2018r.,
  • ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków,
  • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

4. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski

0
0
0
s2sdefault