Głównej zawartości

Zawiadamiam, że w dniu  10 sierpnia 2018r. tj. piątek o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2018r.,
  • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dydnia nr IV/23/2015 z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia.

4. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski

0
0
0
s2smodern