Głównej zawartości

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że od miesiąca  grudnia 2018 roku istnieje możliwość ubiegania się    o pomoc w formie żywności w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.
Osoby i rodziny  najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni w dniach od 11.12.2018 do 17.12.2018 roku celem otrzymania skierowania.

Wydanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej skierowania wiąże się z przedstawieniem zaświadczeń o dochodach netto za  m-c listopad  2018r.
Dystrybucję żywności przewiduje się od  miesiąca stycznia 2019 roku. Szczegóły oraz harmonogram zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dydni oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.
Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?.
Pomoc w  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, udzielana jest osobą, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
- 1 402zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1 056zł. w przypadku osoby w rodzinie
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
- Ośrodki Pomocy Społecznej (na podstawie skierowań)
- Organizacje partnerskie(wyłącznie osoby bezdomne na podstawie oświadczeń)

Kierownik
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni
Gabriela Wójtowicz

0
0
0
s2smodern