Głównej zawartości

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje , że w dniach od 11 do 14 lutego 2019 roku wydawana będzie żywność   w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018  w/g  poniższego harmonogramu.
11 luty  2019 - Dydnia
12 luty  2019 - Niebocko, Grabówka, Krzywe, Ulucz
13 luty  2019 - Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Niewistka
14 luty  2019 - Końskie, Temeszów, Witryłów, Krzemienna
Żywność wydawana będzie w budynku gdzie mieści się Stacja Opieki Caritas  w godz. od 12 – 15

Proszę zabrać skierowania kwalifikujące do odebrania żywności otrzymane z  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni w m-cu grudniu 2018r.
Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?.
Pomoc w  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, udzielana jest osobą, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
• 1 402zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej
• 1 056zł. w przypadku osoby w rodzinie
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
•  Ośrodki Pomocy Społecznej (na podstawie skierowań)
• Organizacje partnerskie(wyłącznie osoby bezdomne na podstawie oświadczeń)

Kierownik
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni
Gabriela Wójtowicz

0
0
0
s2sdefault