Głównej zawartości

Fundacja Promocji Zdrowia im. dr n. med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego realizuje projekt pt „Co mogę sam dla zdrowia zrobić.”


Zadaniem projektu jest dotarcie do mieszkańców obszarów wiejskich i uwrażliwienie ich na dbałość o własne zdrowie. Przekonanie, że profilaktyka zdrowotna pozwala na monitorowanie stanu własnego zdrowia, a w przypadku wczesnego wykrycia choroby, szczególnie nowotworowej daje szansę szybkiego podjęcia leczenia , a tym samym na pokonanie choroby.
W ramach spotkania zaplanowane są wykłady edukacyjne nt. badań profilaktycznych i korzyści wynikających ze systematycznego wykonywania:
- wykład nt. zachorowalności na choroby nowotworowe
- wykład nt. chorób układu krążenia - nawyki i przyzwyczajenia
- wykład „Genetyka a zachorowalność na nowotwory”
- instruktaż samobadania piersi na fantomach
- wykonywanie badania PSA dla 25 mężczyzn (pobieranie krwi)
- ocena ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia: oznaczanie cholesterolu, pomiar ciśnienia , wywiad o czynnikach ryzyka zachorowań - instruktaż prozdrowotny prowadzi lekarz internista
- rozdawnictwo materiałów informacyjno-edukacyjnych.
Wszystkie działania oprócz badania PSA, skierowane są do grupy docelowej co najmniej 60 osób.
Spotkanie w Gminie Dydnia odbędzie się w Sali Domu Ludowego w Niebocku dnia 29 maja 2015 r. w godz. 15.00-18.00.


Wójt Gminy Dydnia
Jerzy F. Adamski

Zapisy na badania PSA dla mężczyzn trwać będą do 28 maja 2015r. pod nr telefonu 134308142 w godzinach od 7.15 do 15.15.
Informacja jest też dostępna na stronie www.gminadydnia.pl

 

0
0
0
s2sdefault