Głównej zawartości

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 882 o pow. 0,63 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035962/9
2. Opis nieruchomości: PsIV-0,35 ha; PsV-0,28 ha
3. Położenie nieruchomości: Krzywe
4. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne
5. Wysokość czynszu dzierżawnego w zł: 51,00
6. Terminy wnoszenia opłat: do 30 września każdego roku
7. Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia
8. Forma nabycia: umowa dzierżawy na okres do 3 lat
Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
W/w wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 05.06.2019 r. do 26.06.2019 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń


0
0
0
s2sdefault