Głównej zawartości

PSZOK

Informujemy, że w związku z przebudową Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie i związanymi z tym problemami z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zmianie ulega termin uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonce (PSZOK). 

Od 2 września br. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonce będzie można przekazać odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, elektrośmieci, zużyte opony oraz inne odpady wymienione w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Dydnia.
Szczegółowe informacje dot. zasad funkcjonowania PSZOK będą dostępne na stronie www Gminy Dydnia http://www.gminadydnia.pl/pl/ w zakładce: Gospodarka odpadami.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault