Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję na dzień 25 lipca 2019r. tj. czwartek na godz. 14.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2019-2028.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie „Projektu kanalizacji sanitarnej”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Dydnia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zażalenia na zarządzenie Wójta Gminy Dydnia w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dydnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 10. Udzielenie odpowiedzi do Sądu Rejonowego w Brzozowie i Sądu Rejonowego w Sanoku Wydział Pracy w sprawie wyboru ławników na lata 2020-2023.
dnia 1 września 2019 roku.

11. Zamknięcie obrad.

0
0
0
s2smodern