Głównej zawartości

pszok

W listopadzie nie będzie już zbiórki odpadów wielkogabarytowych z poszczególnych miejscowości. W zamian za to od soboty, 7 września 2019r., odpady wielkogabarytowe będzie przyjmował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jabłonce. 

PSZOK to specjalnie przygotowane miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Dydnia będą mogli oddawać odpady problematyczne, wielkogabarytowe.
Zmiana sposobu odbioru odpadów wielkogabarytowych związana jest przede wszystkim z kosztem gospodarowania odpadami. Zbieranie odpadów z miejsc wyznaczonych w poszczególnych miejscowościach generowało bardzo wysokie koszty. Problemem było również to, że osoby i podmioty gospodarcze, które nie uiszczały opłat za gospodarowanie odpadami w naszej gminie mogły pozbywać się swoich odpadów na koszt mieszkańców Gminy Dydnia. Jak wiadomo ilość oraz sposób segregowania odpadów mają bezpośrednie przełożenie na koszt jaki ponoszą mieszkańcy gminy za gospodarowanie odpadami. Między innymi z tego powodu powstał PSZOK. Mieszkańcy Gminy Dydnia w dalszym ciągu będą mogli bez ograniczeń, dwa razy w miesiącu, przekazywać do punktu posegregowane odpady wielkogabarytowe. Działanie PSZOK-u ma na celu zapobieganie niewłaściwym praktykom związanym z gospodarowaniem odpadami, a także uregulowanie i usystematyzowanie prawidłowych sposobów segregacji i utylizacji odpadów.
Tymczasowo do PSZOK-u nie będzie można oddawać styropianu, papy i wełny mineralnej. Jest to spowodowane problemami z zagospodarowaniem tych materiałów. Dokładne informacje dotyczące oddawania odpadów do PSZOK-u znajdują się w załącznikach.

Informacje

Regulamin

Uchwała IX.86.2019

Uchwała IX.87.2019

0
0
0
s2sdefault