Głównej zawartości

straż

Straż pożarna jest jedną z kluczowych służb ratowniczych w naszej gminie. Stanowi bardzo ważny element lokalnej, ochotniczej działalności społecznej. W gminie funkcjonuje 11 jednostek  Ochotniczej Straży Pożarnej: w Dydni, Grabówce, Jabłonce, Krzemiennej, Krzywem, Niebocku, Niewistce, Obarzymie, Temeszowie, Witryłowie i Wydrnej. Wszystkie spośród wymienionych jednostek wyposażone są w specjalistyczne wozy i sprzęt bojowy. Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Dydnia ściśle współpracują z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w niesieniu pomocy oraz zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom.

W 2019 roku (do września) udało się pozyskać ponad pół miliona złotych dotacji na projekty związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dydnia.
OSP NIEBOCKO:
•    „Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich” – dotacja z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników w ramach otwartego konkursu ofert – 3713,46 zł
OSP DYDNIA:
•    „Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich” – dotacja z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników w ramach otwartego konkursu ofert – 6000, 00 zł
OSP WYDRNA:
•    „Międzynarodowe zawody pożarnicze dla dzieci i młodzieży Polska, Słowacja” – dotacja z Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach konkursu grantowego – 9000,00 zł
•    Doposażenie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 18000,00 zł
•    Dotacja z Fundacji Orlen Dar Serca w ramach konkursu grantowego „Orlen dla strażaków” – 15000,00 zł
OSP WITRYŁÓW:
•    Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogólnopolskiego programu funkcjonowania służb ratowniczych – 210000,00 zł
•    Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dotacja z MSWiA 158000 zł w tym 130000 na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i 28000 na remont garażu OSP
OSP KRZEMIENNA:
•    Doposażenie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 17611,00 zł
OSP KRZYWE:
•    dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 18495,00 zł
OSP NIEWISTKA:
•    Doposażenie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 18936,00 zł
•    Dotacja z Fundacji Orlen Dar Serca w ramach konkursu grantowego „Orlen dla strażaków” – 15000,00 zł
OSP TEMESZÓW:
•    Doposażenie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 16848,00 zł
•    Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - 100000 zł

Zestawienie

0
0
0
s2sdefault