Głównej zawartości

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w użyczenie

1.    Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: działki ewidencyjne nr: 635/2 o pow. 0,7657 ha (użytek Bi-0,7657 ha), 635/1 o pow. 0,6650 ha (użytek RIIIa-0,4175 ha, Bi-0,2475 ha), dla których Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035961/2, położone w miejscowości Grabówka, Gmina Dydnia.
2.    Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zostaje oddana w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „GRABOWIANKA” Grabówka.
3.    Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
4.    Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
5.    Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
6.    Forma nabycia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „GRABOWIANKA” Grabówka.

W/w wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 12.09.2019 r. do 02.10.2019 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault