Głównej zawartości

pracownie

Kryterium V tegorocznego podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 przewidywało dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. 

Gmina Dydnia, w ramach tego kryterium, wnioskowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej o udzielenie wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Grabówce na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z biologii, chemii, fizyki i geografii. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 68 764 zł. Zakup pomocy dydaktycznych będzie zrealizowany do końca 2019 roku.
Dzięki tym środkom finansowym szkoła zostanie doposażona w pomoce, które pozwolą uczniom zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, zainspirować, rozbudzić ciekawość, rozwiązać problem i pokazać naukę w różnych perspektywach.

0
0
0
s2sdefault