Głównej zawartości

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego  Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że od miesiąca grudnia 2019 roku istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni w dniach od 09.12.2019r. do 13.12.2019r. celem otrzymania skierowania.
Wydanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej skierowania wiąże się z przedstawieniem zaświadczeń o dochodach netto za m-c listopad 2019r.
Termin dystrybucji żywności zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?
Pomoc w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, udzielana jest osobą, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza
* 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
* 1 056 zł  w przypadku osoby w rodzinie

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
* Ośrodki Pomocy Społecznej / na podstawie skierowania/
* Organizacje partnerskie/ wyłącznie osoby bezdomne na podstawie oświadczeń/

Kierownik Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni

Gabriela Wójtowicz

0
0
0
s2sdefault