Głównej zawartości

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do oddania w użyczenie.

1.    Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: 8 pomieszczeń na parterze o łącznej pow. 87,62 m2, 4 pomieszczenia wspólne o łącznej pow. 23,69 m2 i 8 pomieszczeń na poddaszu o łącznej pow. 148,67 m2 w budynku Pracy Twórczej, oraz 11 pomieszczeń wspólnych na parterze budynku Centrum Rehabilitacji w Dydni o łącznej pow. 37,59 m2, wraz z  prawem do korzystania z działki gruntowej nr 2189/3 w Dydni (RIVa-0,11 ha; RIVb-0,06 ha; PsIV-0,53 ha; PsVI-0,40 ha; B 0,20 ha) dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00047667/8, w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku (w tym plac zabaw).
2.    
3.    Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie w celu prowadzenia Żłobka Gminnego w Dydni.
4.    Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
5.    Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
6.    Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
7.    Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do lat 3.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Żłobka Gminnego w Dydni.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 11.12.2019 r. do 01.01.2020 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault