Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie §16 ust.1 Statutu Gminy Dydnia zwołuję na dzień 30 grudnia 2019r. tj. poniedziałek na godz. 12.00 uroczyste posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2019 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dydnia Nr XVI/149/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wydrnej poprzez obniżenie struktury organizacyjnej do klas I-III.
Godz. 13.00
9.    Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dydnia Panu Jerzemu Ferdynandowi Adamskiemu.
10.    Zamknięcie obrad.

0
0
0
s2sdefault